Rectificatie:
Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland berichten wij u als volgt: "De berichten, die op de website van Traveltimes en de Facebook- en LinkedIn-pagina van Jan Lokhoff sr. Hebben gestaan, waarin staat vermeld dat TravelTimes de voormalige harde kern TravMagazine is, zijn onrechtmatig jegens Travelmedia.
Wij verzoeken u deze berichten als niet geschreven te beschouwen."